Mind@scapes, coaching & Kunst 

Zit je met vragen waar je niet uitkomt? Vraag je je af wat je wilt voor jezelf, wat je mogelijkheden zijn, maar je weet niet hoe? Heb je het gevoel dat je belemmerd wordt, lopen zaken niet lekker op het werk, of privé?  Voel je de verbinding met je zelf niet goed meer? Er kunnen heel veel oorzaken en redenen zijn waardoor je op zoek gaat naar antwoorden, en ondersteuning zoekt, of aangeboden krijgt, om die antwoorden te vinden. 

Life-coaching onderzoekt 3 wezenlijke levensvragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Als coach ga ik samen met de cliënt op zoek naar datgene wat belemmerend is in het dagelijks leven of op het werk, en ondersteun ik je door middel van passende werkvormen in het vinden van antwoorden, inzichten, het opnieuw verbinding kunnen maken met jezelf en in het te bewandelen traject. Coaching die gericht is op wie iemand is en wat er nodig is om inzicht in eigen functioneren en patronen te krijgen, en van daaruit verder op weg te gaan en de stappen te nemen die nodig zijn om van wens naar werkelijkheid te gaan, om goed te kunnen functioneren en gevoelens van geluk, zinvol leven en voldoening binnen handbereik te hebben. 

"Coaching & Kunst", welkom bij Mind@scapes. 

Monique Jansen


Do not let your fire go out, spark by irreplaceble spark, in the hopeless swamps of the approximate, the not-quite, the not-yet, the not-all. Do not let the hero in your soul perish, in lonely frustration for the life you deserved, but have never been able to reach. Check your road and the nature of your battle. 

The world you desired can be won. It exists, it is real, it is possible, it is yours.


Guillaume Apollinaire, 1880-1918 
French Poet, philosopher.