Kunst

Aspecten

Kunst is psychose, maar dan een beheerste psychose die onverdeeld en constructief is.
In een tijd van emotionele strijd doe je er misschien beter aan te luisteren naar een bepaald muziekstuk, dan dat je een deskundige raadpleegt, kun je misschien beter een tekening van de situatie maken dan dat je probeert uit te dokteren hoe het zit. Rede is afstandelijk en legt zijn eigen beperkte ordening aan het leven op, terwijl de schone kunsten ons bij onszelf brengen en vrijwel alles kunnen bevatten wat menselijkerwijs voorstelbaar is.

Thomas Moore, uit: Ons diepste zelf


Aspecten is een serie schilderijen waarbij de grondvorm de cirkel is. Vanuit deze grondvorm ontstaan beelden die aspecten van de ziel weergeven, emoties, kwaliteiten en valkuilen, een staat van zijn, een idee, een eigenschap. Aan deze serie is gestaag gewerkt door de jaren heen, en de verzameling breidt zich langzaam uit. 

De serie bestaat momenteel uit meer dan 50 'Aspecten'. 

Doel is uiteindelijk ze uit te geven als boekwerk, (met kaartenset) voorzien van tekst en uitleg. Tevens zijn de kaarten zeer geschikt om als coachingskaarten te dienen en zo binnen een coachingssessie ondersteunend te zijn.

In ee

Schilderijen