Onderwijsverhalen, 15 jaar voor de klas. Klik op de afbeelding om de online versie te bekijken.

Ook te verkrijgen als gedrukte versie voor € 20,- excl. verzendkosten. Voor bestellen stuur een bericht via deze site.


Playing cards

Inspirerende kaarten ontworpen door grafic designers uit de hele wereld. http://playingarts.com/en

 

Moko

For New Zealand Māori women, the moko kauae, or traditional female chin tattoo, is considered a physical manifestation of their true identity. It is believed every Māori woman wears a moko on the inside, close to their heart; when they are ready, the tattoo artist simply brings it out to the surface.

Klik hier voor het artikel.

Jongeren en rouw

 

Vanuit mijn werk als docent heb ik vaak te maken met jongeren die een groot verlies hebben geleden. Iemand dierbaar die overleden is, (ouders, grootouders, vriend of vriendin), huisdieren die ze al hun hele leven kennen en die overleden zijn, scheiding en soms zelfs één van de ouders niet meer in beeld hebben; er zijn veel vormen van verlies. En zijn ze, zonder het zelf goed te beseffen of te kunnen benoemen, in de rouw. Bij het overlijden van een dierbare is dat verlies, en de bijbehorende rouw duidelijk. Soms is het echter minder duidelijk. Altijd heeft het invloed op het sociaal emotioneel en cognitief functioneren. Regelmatig blijkt ook dat er niet goed afscheid genomen kon worden waardoor er een leegte is, een gemis. 

Het (nog) onverwerkte, of onvoldoende verwerkte verdriet kan zich laten zien in de vorm van boosheid, opstandig gedrag, naar binnen gekeerd zijn of een gebrek aan vertrouwen. Goed afscheid kunnen nemen is cruciaal voor het verwerkingsproces. Dat vraagt tijd, aandacht en ruimte, én op een wijze die past bij de leeftijd.

In ontwerp een concept om jongeren daarin te gaan begeleiden, ze door verschillende (o.a. creatieve) werkvormen te helpen hun verdriet te erkennen, leren het een plaats te geven en passend afscheid te nemen van wie of wat ze verloren hebben door herinneringen te kunnen delen, iets te maken en vormgeven, te schrijven, te doen en uiteindelijk letterlijk het vormgegeven verdriet opnieuw een plaatsje geven zodat ze verder kunnen de toekomst in. Te denken valt aan een paar bijeenkomsten die ze stapsgewijs helpt om alsnog op een goede manier, en passend bij de leeftijd, afscheid te nemen en het een plaats te kunnen geven. 

Wat binnen zit naar buiten te brengen en in het licht te zetten. 

 

Wordt vervolgd.


 


Coaching vs therapie


 Ik ken een aantal mensen die een opleiding tot therapeut aan het doen zijn, of hebben gedaan. En dat levert soms de interessante discussie op over wat mag een coach niet doen, wat een therapeut wél mag. Wanneer ga je naar een coach, en wanneer naar een therapeut. Wanneer moet de coach iemand doorsturen naar een therapeut. Waar ligt de grens tussen coaching en therapie?

In sommige gevallen is het meer dan duidelijk wanneer je een therapeut, psycholoog of zelfs psychiater nodig hebt, maar er is ook een groot grijs gebied waarin dat minder duidelijk is. Dan blijkt bijvoorbeeld in de loop van de coachingssessies dat een probleem heel diep geworteld is, en er dus ook dieper naar binnen moet worden gereikt om de kern van het probleem te vinden en het er over te hebben. Bij aanvang van opstarten van een serie sessies is namelijk nog niet altijd duidelijk hoe diep geworteld een probleem is, dat kan zich pas iets later laten zien.

In de opleiding tot Lifecoach bij Atma hebben wij meerdere technieken uitgebreid behandeld gekregen die buiten het "coachdomein" vielen, en eerder thuishoorden bij een opleiding hypnotherapie of Gestalttherapie. Er lijken veel overlappende gebieden te zijn, en die zijn dus ten dele het bovengenoemde "grijze gebied". Werken met deelpersoonlijkheden (voice dialog) op een wat uitgebreider en dieper niveau is daar een voorbeeld van. Pratend met een hypnotherapeut, ontdekte ik dat daar grote overeenkomsten te vinden waren, mijn kennis daaromtrent niet per definitie minder was dan die van hem en zelfs: dat wij dat bij Atma heel goed en degelijk aangeboden hebben gekregen, met veelvuldig oefenen van casussen, én onder begeleiding van gastdocenten die ervaren en deskundig waren. Dat als vraag neerleggend in één van de bijeenkomsten bleek dat Atma in eerdere jaren altijd een hypnotherapie opleiding was geweest en er dus nog veel elementen uit dat gebied in het coachingsprogramma waren opgenomen. En dat vind ik persoonlijk een waardevolle toevoeging; je kunt dieper op een thema in iemands leven ingaan. Mijn afstudeerassessment was dan ook een casus die coaching+ was, een intensieve sessie met deelpersoonlijkheden. Een therapeutisch geladen sessie en geen eenvoudige. Wel heb ik die succesvol en bevredigend kunnen afsluiten en dat gold ook voor mijn coachée.

Coaching of therapie, dat is de vraag. Wanneer wordt de coachingssessie therapeutisch, kom je in diepere lagen bij de cliënt. Wat kun, mag en wil je als coach nog behandelen, bespreken én; wat kun je aan? Ken je je beperkingen? En wanneer zeg je: zoek andere hulp, hiervoor moet je niet bij mij zijn.

De kwaliteit van de coach is bepalend. Het label (lees; de gevolgde opleiding of het aangesloten zijn bij een geaccrediteerde beroepsvereniging) bepaalt niet altijd, of alleen maar, de kwaliteit. Iedere opleiding is anders en met andere accenten en aandachtspunten. Normaliter duurt een opleiding tot therapeut wel ruim twee keer zo lang en mág je er van uitgaan dat ze een groter bereik aan vaardigheden en kennis hebben en meer oefensessies hebben gedaan in de opleidingsjaren. Maar dat is geen wet van Meden en Perzen is mij gebleken. De kwaliteit van de sessies wordt uiteindelijk dan ook bepaald door de coach; de vaardigheden die de coach heeft enerzijds en ook het talent van de coach anderzijds. Of de therapeut. Er zijn, net zoals overal in alle branches, goede, en minder goede. En helaas ook: helemaal níet goede. Hoe vind je de coach die bij jou past?

Belangrijk is dat je als hulpvrager goed afstemt met je coach of therapeut; vertrouw je hem of haar als persoon, vertrouw je er op dat de coach de juiste kennis heeft om jou te ondersteunen, voel je je veilig? Als je twijfelt, ga dan op zoek naar iemand die wel bij jou en je behoefte past. Je kruipt per slot samen in jouw wereld, jouw ziel, jouw leven en een goede afstemming en vertrouwen is belangrijk. En vraag om kwaliteit.

Bij twijfel niet oversteken.....

Meer weten over voice dialog? Klik hier.

Supplement: wat is de essentie  van coaching en wat van therapie. Therapie: oplossen van problemen ontstaan in het verleden. Coaching: werken aan oplossingen in de toekomst. Uitgangspunt is dat je bij een therapeut je problemen uit het verleden oplost en als dat gebeurd is komt de coach in beeld om je te ondersteunen de toekomst in. In de praktijk bevindt zich hier het grijze gebied en ontkomt de coach er niet aan dat zaken uit het verleden op tafel komen en opgeruimd dienen te worden om ruimte te maken voor een ontwikkeling de toekomst in.

Herfstaanbieding

De herfst is gevallen, de winter nadert. De bladeren verkleuren, vallen, de natuur trekt naar binnen. De dagen worden korter en de nachten langer. Ieder seizoen heeft zijn kwaliteiten en schoonheid, en de herfstbladeren verkleuren tot prachtige tinten en zet de natuur in een gouden gloed. Het moment van loslaten is aangebroken. Soms in kalmte dwarrelend op stille zonnige herfstdagen, soms in gierende stormen met enig geweld van de tak losgerukt wordend. Eenmaal op de grond gevallen vormen ze langzaam de voeding voor nieuwe groei. De winter geeft ons tijd voor bezinning, weggekropen in ons hol, verhalen vertellend bij het vuur. De oogst is binnen, het vuur is aan, de maanden voor de lente weer aanbreekt. In onze maatschappij is daar weinig tijd en gelegenheid voor. We moeten door, we oogsten het hele jaar door, we leven uit de seizoenen en hun ritme, tijd voor bezinning is er nauwelijks meer.

Voor veel mensen betekent dat ook dat een zekere mate van somberheid toeslaat, alles wat moeizamer verloopt en je wat tobberiger kunt worden, je minder kunt hebben, vermoeid bent zonder bij te kunnen tanken en zaken die ingewikkeld zijn groter lijken of worden. Onze vitaliteit neemt af en de energie trekt zich terug. De cyclus van de natuur.

Tijd om ons in onszelf terug te trekken en in rust te gaan is er niet. Of nauwelijks. Even op vakantie kan dan helpen om wat afstand op zaken te nemen, tot rust te komen, maar dat is niet altijd mogelijk.

Coaching hoeft niet alleen plaats te vinden als de problemen er al zijn, of te groot zijn om er nog makkelijk mee om te gaan. Coaching is juist ook bedoeld om dat te voorkomen. In een beginstadium al een paar coachingssessies volgen die preventief zijn, is verstandig en nuttig. 

Kom langs en neem de tijd om bij jezelf naar binnen te gaan. Je eigen moment van herfst, winter, te creëren, rust te zoeken in kalme energie.

De aanbieding:

3 coachingssessies voor € 125,-, intake gratis.

Je kunt contact opnemen via deze website of via de facebookpagina door een bericht te sturen. https://www.facebook.com/MindescapesKantelen

 

 

Er zijn verschillende opties om een probleem of kwestie te benaderen en onder ogen te zien: je wringt jezelf in allerlei bochten om er anders naar te kijken is er één, en een ons allen wel bekende. Het alternatief is dat niet jijzelf, maar het beeld gekanteld wordt, en jij rechtop kunt blijven zitten. Creeer een nieuw perspectief, kantel het beeld en ga rustig kijken wat er zich aan mogelijkheden en perspectieven voor je ogen ontvouwt. Wie weet wat je ineens te zien krijgt wat je eerder nog niet waar kon nemen.

 

 

Nick Cave, "Muddy water". 


Gerhard Richter & Daan Roosengaarde (the mind unleashed)


"Ik veroorzaak een rimpeling en draag bij aan het kantelen van processen" (vrij naar Roosengaarde)  en hoe toepasselijk is deze tekst op het werk van Gerhard Richter. En ook: hoe toepasselijk is dat op wat je wilt en kunt betekenen als coach.
website Janosh