Visie & missie  

 

Creativiteit, zoals dat kunstenaars toegedicht wordt, is niet alleen in de beeldende kunst te vinden. Creativiteit is toepasbaar in alle facetten van het leven en als je goed kijkt, vind je dat terug in alle aspecten waarin het leven zich aandient en vorm krijgt. Omgaan met mensen, je werkzaamheden en bezigheden vormgeven, samenwerken, ideeën ontwikkelen, coachen, implementeren, enthousiasmeren en inspireren; alles valt of staat met de creativiteit en bezieling waarmee zaken benaderd worden en het levert dan hoe dan ook, een prachtig en zinvol product op. Vanuit verwondering waarnemen geeft een nieuw perspectief en biedt de kans om zaken op een nieuwe manier te zien, een andere invalshoek te kiezen.

Mijn achtergrond als beeldend kunstenaar maakt dat ik zaken lateraal waar kan nemen en benader, en alles wat ik doe en onderneem, kan zien als zaken ziel, glans en gestalte geven om daarmee de basis voor transformatie voedingsbodem te geven om in beweging te kunnen komen.  

 

 

Glans.

Ieder mens bezit glans en mijn missie is mensen te ondersteunen om deze glans naar de oppervlakte en binnen bereik te brengen. Complimenten, erkenning en waardering, en ‘gezien en gehoord’ worden zijn hierin essentiële factoren. Ieder mens heeft een talent of passie, iets wat hij/zij graag doet, waar men plezier en voldoening aan beleeft. Het opruimen van barrières die het vermogen te glanzen in de weg staan, maakt essentieel onderdeel uit van het proces van ontwikkeling om een evenwichtig bestaan te bereiken, te leven en te doorleven. Mijn rol als coach is mensen zich bewust te laten zijn van hun vermogen te glanzen.


 

 

Verwondering

Verwondering als uitgangspunt binnen het coachingstraject; laat je verbazen door opnieuw te kijken alsof je alles voor het eerst ziet, waarneemt, met een open geest. Vanuit verwondering onderzoeken geeft ruimte om zaken opnieuw te ordenen, je te laten verrassen, wat kan leiden tot transformatie. Zonder dat er sprake is van vooringenomenheid, aannames, vooroordelen of vastgezette ideeën.


 


 

 

 

Transformatie

De mens in al zijn gestaltes & kansen op ontwikkeling en groei, heeft het vermogen het proces van transformaties te doorlopen; kleine transformaties of grotere. Transformeren betekent niet per definitie: “alles over boord gooien”.
Het betekent dat er vanuit een nieuwe situatie over leven en ‘zijn’ kan worden nagedacht op alle terreinen waarin het leven zich aandient: persoonlijk, maar ook loopbaangericht. Ik zie het als mijn taak als coach en docent om mensen te ondersteunen in het vinden van (her)nieuwende beeldvorming en het ontwikkelen van een nieuw concept, met transformatie als te bereiken doel. 
Een transformatie is een proces wat vanuit het innerlijk en de kern ontstaat en van daaruit een nieuwe (verbeterde) vorm aanneemt. Een natuurlijk proces.


 

 

                          Moed

Leven in wat niet meer werkt oefent een grote aantrekkingskracht op ons uit, kan verslavend zijn en is een pad wat vaak al jarenlang, of zelfs levenslang, bewandeld wordt en waar maar moeilijk van afgeweken kan worden. Leven in Gestalt. Die weg is ons bekend en vertrouwd, zelfs als het ons neerdrukt, belemmert en beperkt. 

Veranderingen inzetten om de kwaliteit te verbeteren vraagt om daadkracht, om discipline en bereidheid, en bovenal om moed. Veranderingen aangaan kan betekenen dat er een weg wordt ingeslagen waarvan de uitkomst onbekend is en de route ongewis; een uitdaging. 


Ga op reis. Take courage.

"Getting things done is not always what is most important. There is a value in allowing others to learn, even if the task is not accomplished as quickly, efficiently or effectively."                                                                                                                                                                                                                      R.D. Clyde  


ExternalVideoWidget